VERGOEDINGEN

Logopedie wordt vergoed uit de basisverzekering. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van je zorgverzekeraar. 

Het tarief voor logopedische begeleiding is € 36,00 per half uur.

Wil je geen gebruik maken van vergoeding door je zorgverzekeraar, dan is het tarief € 65,00 per uur inclusief BTW.