LOGOPEDIE

Logopedie is gericht op de verbetering en stimulering van het taalniveau, het taalgebruik, de uitspraak en de stem.

Aandachtspunten kunnen zijn:

  • verstaanbaarheid
  • uitspraak
  • zinsniveau
  • taalbegrip en taalgebruik
  • hyperventilatie
  • COPD

Neem vrijblijvend contact op om te kijken wat ik voor je kan betekenen. Tijdens een intake bepalen we het traject op maat met zicht op een haalbaar doel. Met of zonder verwijzing van een arts.

Ik ben aangesloten bij de NVLF (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en ingeschreven bij het KP (Kwaliteitsregister Paramedici). 

 

Ik vergeet mijn stem af en toe; het voelt heerlijk!